De contributie bedraagt € 7.00 per avond gedurende 42 weken per jaar (€ 294.00 per jaar)
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.