“Wij willen een koor zijn met volwassen leden die het leuk vinden om met anderen samen te zingen, maar ook de ambitie hebben om samenzang en hun eigen talent verder te ontwikkelen. Met dit koor staan we open voor een ieder die plezier heeft in zingen en wij vinden het daarbij van belang dat men zich realiseert onderdeel te zijn van een groter geheel. Wij verwachten dan ook van onze leden dat zij zich buiten de wekelijkse repetities d.m.v. de oefenbestanden extra voorbereiden. Wij streven naar tenminste een aantal kwalitatief goede optredens per jaar. Ons repertoire bestaat voornamelijk uit Engelstalige popmuziek, meerstemmig gearrangeerd, en soms maken we ook een uitstapje naar een ander genre. Bovenal willen wij een koor zijn waar men door samenzang en samenzijn een onderlinge verbondenheid ervaart.”